Zdravotnictví v ČR


Instituce státní správy

Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, www.uzis.cz

Státní zdravotní ústav, www.szu.cz 

Odborné společnosti

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), www.cls.cz

Česká lékařská komora, www.clk.cz

Česká lékárnická komora, www.lekarnici.cz 

Poskytovatelé zdravotní péče

Asociace českých a moravských nemocnic, www.acmn.cz

Asociace nemocnic ČR, www.ancr.cz

Svaz léčebných lázní České republiky, www.lecebne-lazne.cz/cs

Sdružení lázeňských míst ČR, www.spas.cz 

Organizace pacientů

Koalice pro zdraví, www.koaliceprozdravi.cz

Národní rada zdravotně postižených v ČR, www.nrzp.cz

Svaz pacientů ČR, www.pacienti.cz 

Zdravotní pojišťovny

Svaz zdravotních pojišťoven ČR, www.szpcr.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, www.vzp.cz

 

Vybrané zahraniční instituce

 

Evropská léková agentura- European Medicines Agency (EMA), www.ema.europa.eu

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv- U.S. Food and Drug Administration (FDA), www.fda.gov/

Americký národní institut zdraví- U.S. National Institutes of Health (NIH), www.nih.gov/

Americká národní lékařská knihovna- U.S National Library of Medicine, www.nlm.nih.gov/

Databáze vědeckých publikací- PubMed, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Databáze klinických hodnocení- ClinicalTrials.gov, www.clinicaltrials.gov