400 F_46079856_2cBtBW7SK3TbKIWzyAmwu4Cj9DLGAu02ADYTON, s.r.o. je soukromá společnost s ústředím v Praze v České republice a pobočkami na Slovensku a v Polsku.

Společnost byla založena roku 1992 a v současnosti představuje jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů zdravotnické techniky. Partnerstvím s výrobci špičkových zdravotnických prostředků i dalších řešení pro sektor zdravotnictví zprostředkováváme 53 milionům obyvatel v regionu naší působnosti přístup k nejkvalitnějším ve světě dostupným technologiím, které významně zvyšují kvalitu života pacientů.

Naším hlavním cílem je kvalita dodávaných produktů a služeb. Společnost proto disponuje Certifikátem ISO 9001:2008 pro Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků. Věříme v dlouhodobá partnerství a soustavné budování vztahů. Tento způsob podnikání a komunikace s obchodními partnery a klienty je jedním z rozhodujících faktorů našeho úspěchu.

ADYTON disponuje zkušenostmi s uváděním nových zdravotnických prostředků na trh v regionu střední a východní Evropy, s prováděním klinických hodnocení iniciovaných sponzorem nebo investigátorem, CE certifikací, průzkumy trhu i studiemi proveditelnosti.  Tyto kompetence se týkají všech fází životního cyklu různých typů produktů. Náš management má společně více než padesátiletou zkušenost v oboru. 

Hlavními terapeutickými oblastmi našeho působení a zájmů jsou: 

-       Miniinvazivní řešení pro intervenční kardiologii, radiologii a neuroradiologii

-       Kardiochirurgie

-       Elektrofyziologie

-       Regenerativní medicína

-       Point of Care systémy pro přípravu a podávání autologních biologických koncentrátů

-       Buněčné a tkáňové banky

-       Pharma Devices

-       Dermatologie a popáleninová medicína

-       Plastická a estetická chirurgie

 

ISO9001 en_c