400 F_46079856_2cBtBW7SK3TbKIWzyAmwu4Cj9DLGAu02

ADYTON s. r. o (sp. z o. o.) jest spółką prywatną z centralą w Pradze, w Republice Czeskiej oraz z oddziałami na Słowacji i w Polsce. 

Spółka została założona w roku 1992 i obecnie jest jednym z najważniejszych dostawców  sprzętu medycznego. Dzięki partnerstwu z producentami najlepszych sprzętów i rozwiązań w sektorze medycznym jesteśmy dla 53 milionów mieszkańców regionu pośrednikiem w dostępie do sprzętu medycznego o najlepszej na świecie jakości.

Koncentrujemy się głównie na jakości produktów i usług, które dostarczamy. Właśnie dlatego nasza firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008 dla Zakup, magazynowanie i sprzedaż urządzeń medycznych

Wierzymy w długotrwałe partnerstwo i systematyczne budowanie relacji. Ten sposób prowadzenia działalności gospodarczej i komunikacji z partnerami biznesowymi oraz klientami jest jednym z decydujących czynników naszego sukcesu.

ADYTON posiada doświadczenie we wprowadzaniu na rynek regionu Europy Środkowej i Wschodniej  nowych środków medycznych, wraz z przeprowadzeniem badań klinicznych przez sponsora lub badacza, zyskaniem certyfikatów CE, badaniami rynku i studiami wykonalności.  Niniejsze kompetencje dotyczą wszystkich faz cyklu życia produktów. Zarząd ADYTONu ma łącznie ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w tym sektorze.  

Głównymi obszarami terapii, na których się koncentrujemy i które stanowią przedmiot naszego zainteresowania są: 

-       Małoinwazyjne rozwiązania w kardiologii interwencyjnej, radiologii i neuroradiologii

-       Kardiochirurgia

-       Elektrofizjologia

-       Medycyna regeneracyjna

-       Systemy Point of Care przygotowania i podawania autologicznych koncentratów biologicznych

-       Banki tkanek i komórek

-       Pharma Devices

-       Chirurgia plastyczna i estetyczna

-       Dermatologia i medycyna oparzeń

ISO9001 en_c