400 F_46079856_2cBtBW7SK3TbKIWzyAmwu4Cj9DLGAu02ADYTON je súkromná spoločnosť s ústredím v Prahe v Českej republike a pobočkami na Slovensku a v Poľsku.

Spoločnosť bola založená v roku 1992 a v súčasnosti predstavuje jedného z najvýznamnejších dodávateľov produktov zdravotníckej techniky. Partnerstvom s výrobcami špičkových prostriedkov a riešenie pre sektor zdravotníctva  sprostredkovávame 53 miliónom obyvateľov v regióne našej pôsobnosti prístup k najkvalitnejším vo svete dostupným technológiám. Dodávame riešenie radu zdravotných problémov, ktoré významne zvyšujú kvalitu života.

Naším hlavným cieľom je kvalita produktov a služieb, ktoré dodávame. Naša spoločnosť preto disponuje s ISO 9001:2008 certifikátom pre Nákup, skladovanie a predaj zdravotníckych pomôcok .

Veríme v dlhodobé partnerstvo a sústavné budovanie vzťahov. Tento spôsob podnikania a komunikácie s obchodnými partnermi a klientami je jedným z rozhodujúcich faktorov nášho úspechu.

Naša spoločnosť disponuje skúsenosťami s uvádzaním nových zdravotníckych pomôcok v regióne Strednej a východnej Európe. Ďalej s uskutočňovaním klinických hodnotení iniciovaných sponzorom alebo investigátorom, CE certifikáciou, prieskumom trhu a štúdiami uskutočniteľnosti. Tieto kompetencie sa týkajú všetkých fáz životného cyklu produktov. Management ADYTON má spoločne viac ako päťdesiat ročnú skúsenosť v odbore. 

Hlavnými terapeutickými oblasťami nášho pôsobenia a záujmov sú:  
 

-       Miniinvazívne riešenia pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a neuroradiológiu

-       Hrudníková chirurgia

-       Elektrofyziológa

-       Regeneratívna medicína

-       Point of Care systémy pre prípravu a podávanie autológnych biologických koncentrátov

-       Bunkové a tkanivové banky

-       Pharma Devices

-       Plastická a estetická chirurgia

-       Dermatológia a popáleninová medicína

 

  ISO9001 en_c