400 F_46079856_2cBtBW7SK3TbKIWzyAmwu4Cj9DLGAu02ADYTON je súkromná spoločnosť s ústredím v Prahe v Českej republike a pobočkami na Slovensku a v Poľsku.

Spoločnosť bola založená v roku 1992 a v súčasnosti predstavuje jedného z najvýznamnejších dodávateľov produktov zdravotníckej techniky.

Naším hlavným cieľom je kvalita produktov a služieb, ktoré dodávame. Naša spoločnosť preto disponuje s ISO 9001:2008 certifikátom pre Nákup, skladovanie a predaj zdravotníckych pomôcok .

Veríme v dlhodobé partnerstvo a sústavné budovanie vzťahov. Tento spôsob podnikania a komunikácie s obchodnými partnermi a klientami je jedným z rozhodujúcich faktorov nášho úspechu.

Naša spoločnosť disponuje skúsenosťami s uvádzaním nových zdravotníckych pomôcok v regióne Strednej a východnej Európe. Ďalej s uskutočňovaním klinických hodnotení iniciovaných sponzorom alebo investigátorom, CE certifikáciou, prieskumom trhu a štúdiami uskutočniteľnosti. Tieto kompetencie sa týkajú všetkých fáz životného cyklu produktov. Management ADYTON má spoločne viac ako päťdesiat ročnú skúsenosť v odbore. 

Hlavnými oblasťami nášho pôsobenia a záujmov sú:  
 
  • Miniinvazívne riešenia pre rádiológiu a neuroradiológiu

  • Hrudníková chirurgia

  • Plastická a estetická chirurgia

  • Dermatológia

  • Cievna chirurgia

  • Neurochirurgia

  • Ortopédia

 

  ISO9001 en_c