Od svého počátku v roce 1983 se Ad-Tech věnuje poskytování kvalitních a inovativních elektrod pro chirurgickou léčbu neléčitelné epilepsie, stejně jako zařízení pro neurodiagnostiku a neurochirurgii. Mezi mnoha produkty vyráběnými Ad-Tech patří naše intrakraniální elektrody používané pro dlouhodobé monitorování (LTM*) a elektrody pro intraoperační monitorování (IOM). Tato zařízení pokrývají širokou škálu možností, od různých tvarovaných subdurálních pásků a mřížek až po hloubkové elektrody a příslušenství.

Více informací najdete na: https://adtechmedical.com/