V oblasti cévní chirurgie se zaměřujeme na léčbu křečových žil.