Pro naše partnery a klienty nabízíme strategické marketingové poradenství a zpracování tržních analýz vybraných segmentů trhu zdravotnické techniky v České republice, Slovenské republice a Polsku.

Po konzultaci Vám ve spolupráci s renomovanými třetími stranami zajistíme balíčky služeb dle individuálních potřeb, které souvisí s uváděním nových produktů na tyto trhy, jejich registrací, CE certifikací a dalšími požadavky místních regulatorních autorit, procesy cenotvorby, logistikou apod.

 

V případě zájmu o bližší informace či spolupráci nás prosím kontaktujte na: 

Marek Jalůvka, Business Development Manager

tel.: +420 724 322 588

e-mail: mjaluvka@adyton.org