Americká společnost, která využívá široké energetické spektrum UZV rázových vln - od destrukčních účinků u litotripsie, přes protizánětlivé účinky pro sportovní medicínu až po stimulaci růstových faktorů pro léčbu erektilní dysfunkce.

Bližší informace o výrobci najdete na jeho webových stránkách www.medispec.com.

V SK distribuujeme:

  • řešení pro neinvazivní léčbu erektilní dysfunkce pomocí rázových vln způsobujících angiogenezi