ADYTON, s. r. o. je soukromá společnost s ústředím v Praze v České republice a pobočkami na Slovensku a v Polsku.

Společnost byla založena roku 1992 a v současnosti představuje jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů zdravotnické techniky.

Naším hlavním cílem je kvalita dodávaných produktů a služeb.

Společnost proto disponuje Certifikátem ISO 9001:2015 pro Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků.

Věříme v dlouhodobá partnerství a soustavné budování vztahů. Tento způsob podnikání a komunikace s obchodními partnery a klienty je jedním z rozhodujících faktorů našeho úspěchu.

ADYTON disponuje zkušenostmi s uváděním nových zdravotnických prostředků na trh v regionu střední a východní Evropy, s prováděním klinických hodnocení iniciovaných sponzorem nebo investigátorem, CE certifikací, průzkumy trhu i studiemi proveditelnosti. Tyto kompetence se týkají všech fází životního cyklu různých typů produktů. Náš management má společně více než padesátiletou zkušenost v oboru. 

 

Hlavní oblasti našeho působení a zájmů: 

 • KARDIOCHIRURGIE
 • INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
 • INTERVENČNÍ NEURORADIOLOGIE
 • ESTETICKÁ CHIRURGIE A DERMATOLOGIE
 • NEUROCHIRURGIE
 • UROLOGIE
 • BIOTECHNOLOGIE
 • REGENERATIVNÍ MEDICÍNA
 • CÉVNÍ CHIRURGIE
 • INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE
 • ORTOPEDIE
 • TRAUMATOLOGIE
 • SLUŽBY

 

Ověřená firma ifirmy.cz ADYTON s.r.o.