Od svého založení v roce 2005 se Phenox věnuje vývoji inovativních, průlomových a klinicky ověřených technologií a řešení pro léčbu neurovaskulárních onemocnění.

Dnes jsou tyto technologie dostupné v různých částech světa. Phenox se neustále snaží expandovat do nových regionů a zpřístupňovat inovace více lidem na celém světě. Endovaskulární specialisté používají produkty Phenox k léčbě ischemické a hemoragické mrtvice. Společnost nabízí rostoucí portfolio inovativních léčebných možností, včetně dnes používaných primárních intervenčních technologií.

Bližší informace najděte na: https://phenox.net/international/.

V ČR, SK a PL exkluzivně distribuujeme:

  • Flow divertery
  • Stenty
  • Vodící dráty
  • Neurovaskulární PTA balony
  • Bifurkační aneurysma implantáty
  • Extraktory trombu