ADYTON MEDICAL POLSKA Sp. z o. o.

Kontakt:

Mgr. Jan Coufal, Prezes
Tel.: +420 226 517 471
Mob.: +420 777 810 969
Fax: +420 226 517 472
E-mail: jcoufal@adyton.org

Martin Coufal, Prokurent
E-mail: mcoufal@adyton.org

Klaudia Szymaniak, Dział administracji biurowej
Tel: +48 12 420 24 64
Fax: +48 12 420 24 64
E-mail: kszymaniak@adyton.org

Brygida Gadocha, Dział administracji biurowej 
Tel.: +48 12 420 24 64
Fax: +48 12 420 24 64
E-mail: bgadocha@adyton.org

Patrycja Ligas, Dział administracji biurowej 
Tel.: +48 12 420 24 64
Fax: +48 12 420 24 64
E-mail: pligas@adyton.org

Siedziba:

ul. Grzegórzecka 67F/47
31-559 Kraków

KRS 0000400127, NIP 5482654842, REGON 242757543
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego