ADYTON, s. r. o. (sp. z o. o.) jest spółką prywatną z centralą w Pradze, w Republice Czeskiej oraz z oddziałami na Słowacji i w Polsce.

Spółka została założona w roku 1992 i obecnie jest jednym z najważniejszych dostawców sprzętu medycznego.

Koncentrujemy się głównie na jakości produktów i usług, które dostarczamy. Właśnie dlatego nasza firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008 dla Zakup, magazynowanie i sprzedaż urządzeń medycznych

Wierzymy w długotrwałe partnerstwo i systematyczne budowanie relacji. Ten sposób prowadzenia działalności gospodarczej i komunikacji z partnerami biznesowymi oraz klientami jest jednym z decydujących czynników naszego sukcesu.

ADYTON posiada doświadczenie we wprowadzaniu na rynek regionu Europy Środkowej i Wschodniej  nowych środków medycznych, wraz z przeprowadzeniem badań klinicznych przez sponsora lub badacza, zyskaniem certyfikatów CE, badaniami rynku i studiami wykonalności.  Niniejsze kompetencje dotyczą wszystkich faz cyklu życia produktów. Zarząd ADYTONu ma łącznie ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w tym sektorze.

 

Głównymi obszarami terapii, na których się koncentrujemy i które stanowią przedmiot naszego zainteresowania są: 

  • Małoinwazyjne rozwiązania w kardiologii interwencyjnej, radiologii i neuroradiologii

  • Kardiochirurgia

  • Neurochirurgia

  • Chirurgia naczyniowa