V oblasti intervenčnej rádiológie a neurorádiológie pôsobíme už desať rokov. Za ten čas sme si vybudovali pevnú pozíciu na trhu a stali sa v tejto oblasti popredným dodávateľom našich nemocníc. To dokladá aj celý rad ocenení získaných v oblasti distribúcie od výrobcov, ktorých na našom trhu zastupujeme. 

Našim cieľom nie je len dodanie výrobku, ale aj poskytnutie širokých sprievodných služieb a umožnenie liečby pacientov podľa najmodernejších štandardov. Nie sme dodávateľom, snažíme sa byť našim zákazníkom partnerom pri liečbe pacientov.