Naša vízia

ADYTON s.r.o. bol vždy zameraný na nové technológie a vysoko inovatívne materiály. Týmto spôsobom sa naša spoločnosť snaží napĺňať svoju víziu – kontinuálne pomáhať odborníkom v zdravotníctve pri liečbe svojich pacientov.

Naša misia

Našim cieľom je obohatiť a zlepšiť systém zdravotníctva tak, aby pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali maximálny úžitok z nami dodávaných produktov a služieb. Dodržiavame pri tom najvyššie etické štandardy a veľkú pozornosť venujeme neustálemu zvyšovaniu kvality všetkých našich služieb.

Zamestnanci spoločnosti ADYTON sú kľúčom k dlhodobému úspechu spoločnosti. Majú hlboké znalosti a skúsenosti v mnohých odboroch zdravotnej starostlivosti, vrátane rozsiahlych kontaktov na odborné kapacity a tzv. Key opinion leadery.

Veríme, že ADYTON s.r.o. a jeho tím dodávajú “Solutions for life”.