ADYTON s. r. o. je súkromná spoločnosť s ústredím v Prahe v Českej republike a pobočkami na Slovensku a v Poľsku.

Spoločnosť bola založená v roku 1992 a v súčasnosti predstavuje jedného z najvýznamnejších dodávateľov produktov zdravotníckej techniky.

Naším hlavným cieľom je kvalita produktov a služieb, ktoré dodávame.

Naša spoločnosť preto disponuje s ISO 9001:2015 certifikátom pre Nákup, skladovanie a predaj zdravotníckych pomôcok.

Veríme v dlhodobé partnerstvo a sústavné budovanie vzťahov. Tento spôsob podnikania a komunikácie s obchodnými partnermi a klientami je jedným z rozhodujúcich faktorov nášho úspechu.

Naša spoločnosť disponuje skúsenosťami s uvádzaním nových zdravotníckych pomôcok v regióne Strednej a východnej Európe. Ďalej s uskutočňovaním klinických hodnotení iniciovaných sponzorom alebo investigátorom, CE certifikáciou, prieskumom trhu a štúdiami uskutočniteľnosti. Tieto kompetencie sa týkajú všetkých fáz životného cyklu produktov. Management ADYTON má spoločne viac ako päťdesiat ročnú skúsenosť v odbore.

 

Hlavnými oblasťami nášho pôsobenia a záujmov sú: 

 • KARDIOCHIRURGIA
 • INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA
 • INTERVENČNÁ NEURORÁDIOLÓGIA
 • ESTETICKÁ CHIRURGIA A DERMATOLÓGIA
 • NEUROCHIRURGIA
 • UROLÓGIA
 • BIOTECHNOLÓGIA
 • REGENERATÍVNA MEDICÍNA
 • CIEVNA CHIRURGIA
 • INTERVENČNÁ KARIOLÓGIA
 • ORTOPÉDIA
 • TRAUMATOLÓGIA
 • SLUŽBY