Pro naše partnery nabízíme dodávku balíčku služeb, které umožňují v případě splnění všech zákonných požadavků realizaci Klinického hodnocení (KH) zdravotnického prostředku nebo kombinovaného léčivého přípravku v České republice.

Tyto služby zajišťujeme ve spolupráci s několika renomovanými tuzemskými spolupracujícími subjekty. Jedná se zejména o zpracování dokumentace KH a všech souvisejících procesů a postupů vyžadovaných českou legislativou a Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako regulatorní autoritou. Dále zajištění farmakovigilance, smluvních vztahů a další.

Jsme zadavatelé klinického hodnocení BOTC3-OAB-01, sukls277828/2012, EudraCT Nr. 2012-005344-15.

A Double Blind Study Aiming To Evaluate The Efficacy Of Bladder Instillation With Botulinum Toxin (200U) + TC-3 Gel In Comparison To Instillation With Botulinum Toxin (200U) + TC-3 Gel + DMSO, To DMSO Instillation and To Saline Instillation As Placebo In Overactive Bladder (OAB) Patients.

 

V případě zájmu o bližší informace či spolupráci nás prosím kontaktujte na:

Marek Jalůvka, Business Development Manager

tel.: +420 724 322 588, e-mail: mjaluvka@adyton.org

US Cell: +1(973) 459-4904, Based in GMT time Zone