• Plánovací systém pro operace hlavy a mozku
  • Systém s možností prohlédnout si místo operace před samotným zákrokem
  • Pomocí AR a VR technologie možnost provést konsilium a doslova si projít topografii zájmového místa včetně rozlišení tkání, nervů a veškerých cév ve 3D formátu

Více informací najdete na stránkách společnosti surgicaltheater.net.